Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα διαχείρισης άγχους για παιδιά


Το πρόγραμμα γίνεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και οι ημέρες και ώρες
καθορίζονται κατόπιν συννενόησης.


Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 8-12 ετών (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) που είτε παρουσιάζουν κλινικά σημαντικά συμπτώματα άγχους είτε πληρούν τα κριτήρια μίας αγχώδους διαταραχής.
Ο εντοπισμός αυτών των παιδιών γίνεται με τη χορήγηση ερωτηματολογίων. Τα παιδιά που θα συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες άγχους στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια καλούνται να συμμετέχουν σε ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπισή του.
Η θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στο πρόγραμμα “Cool Kids® Child Anxiety Program” των Rapee, Lyneham, Schniering, Wuthrich, Abbott, Hudson & Wignall από το Macquarie Πανεπιστήμιο στο Sydney της Αυστραλίας. Το πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τη γνωστικο- συμπεριφορική προσέγγιση. Αποτελείται από 10 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν μία μικρή ομάδα παιδιών (5± παιδιά) και οι γονείς τους και σαν στόχο του έχει την εκπαίδευσή τους σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση για τη φύση του άγχους, γνωστική αναδόμηση για την πρόκληση των αγχογόνων σκέψεων, λίστες ιεαράρχησης για τη σταδιακή έκθεση στα αγχογόνα/φοβικά ερεθίσματα και εκπαίδευση σε επιπρόσθετες δεξιότητες διαχείρισης του άγχους και διεκδικητικότητας. Κάθε δεξιότητα είναι επιλεγμένη σύμφωνα με αυτά που τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση του άγχους.
Η θεραπευτική παρέμβαση θα γίνει από την κ. Όλγα Ζηκοπούλου, Ψυχολόγο, Υποψήφια Διδ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακό στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία και εκπαίδευση στη Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπευτική προσέγγιση. Κύριος επόπτης του ερευνητικού προγράμματος είναι ο κ. Γρήγορης Σίμος, ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Επίσκεψη - ενημέρωση μελισσοκόμου στο Δημ. Σχολείο Μαυροδενδρίου

Με πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μαυροδενδρίου και Γυμνασίου Ποντοκώμης, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας  παρουσίαση - ενημέρωση από τον μελισσοκόμο κ. Παναγιωτίδη Κων/νο. Είδαμε βίντεο, γνωρίσαμε τη μέλισσα, μάθαμε  τα μυστικά και κυρίως το μεράκι ενός μελισσοκόμου καθώς και όλα τα καλά που προσφέρει το μέλι στη διατροφή μας.