Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί,
το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί περιλαμβάνει 10 σύντομα ερωτήματα. Αφορά στις διαπροσωπικές ικανότητες των εκπαιδευτικών(επικοινωνιακές ικανότητες, διπλωματία, χιούμορ) και στο πως αυτές χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση προβληματικών καταστάσεων στο σχολείο. Δημιουργήθηκε ως βοηθητικό ερευνητικό εργαλείο στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της συζύγου μου . Είναι ανώνυμο και χρειάζεται λιγότερο από 5 λεπτά για να συμπληρωθεί. Σας ευχαριστώ.

Συμπληρώστε το πατώντας Ε Δ Ω


Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Τελετή Αγιασμού Σχολικού Έτους 2015-16

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή αγιασμού για το νέο σχολικό έτος του Δημ. Σχολείου& Νηπιαγωγείου Μαυροδενδρίου θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
και ώρα 9:00 π.μ